CWPGRUPPEN bildades 1979 som ett led i att flera bolag bildats och

för att en övergripande administration behövdes. Vi har sedan starten

alltid sökt nya marker och möjligheter för vårt breda kunnande och

starka intresse för främst mat och dryck och allt som hör därtill...


<Tillbaka- OM OSS -